.

 

 

Dit artikel is vrij ter overname!!!

Herhaaldelijk word ik op diverse informatiesites met betrekking tot windhonden en halfwindhonden geconfronteerd met de grootste onzin over aanlijngeboden en zogenaamde lange honden. Het lijkt wel alsof iedereen elkaar napraat en nog niemand eens goed heeft uitgezocht hoe het geregeld is in de Nederlandse Wet.
Ik zou een ieder die regelmatig op (wind) hondensites komt willen verzoeken dit stukje te copieëren en op te sturen.

Allereerst het begrip "lange hond". Deze term wordt gebruikt in artikel 50 van de Flora-en Fauna wet. Dit artikel geeft een opsomming van de geoorloofde middelen om te jagen. In artikel 50b worden honden genoemd als een middel waarmee gejaagd mag worden met uitsluiting van lange honden. Of te wel, met lange honden mag niet gejaagd worden.
In artikel 5 lid 1 onder b van het Besluit Beheer en Schadebestrijding Dieren wordt eveneens het gebruik van honden toegestaan met uitzondering van lange honden.

In geen enkele wet echter wordt een definitie gegeven van een lange hond.
Het enige waarop men terug kan vallen is een arrest van de Hoge Raad. Op 20 december 1955 verklaart deze:
"Niet is beslissend, het ras waartoe de hond behoort en evenmin het spraakgebruik. Onder een dergelijke hond moet worden verstaan een hond die door zijn daartoe voldoende lichaamsbouw in staat is in open veld een volle (volwassen) haas (bijvoorbeeld) op het zicht te achtervolgen, in te halen en te grijpen."

Honden die voldoen aan bovenstaande omschrijving mogen dus niet gebruikt worden bij de jacht en bij schadebestrijding door dieren.

Zodra een eigenaar met zijn hond naar buiten gaat, dient hij rekening te houden met de APV van zijn gemeente (algemene plaatselijke verordening) die duidelijkheid geeft over de gebieden met een aanlijngebod en de gebieden zonder aanlijngebod.
Dit aanlijngebod is niet discriminerend en geldt voor alle honden.
Daarnaast heeft een hondeneigenaar te maken met het volgende artikel uit de Flora-en Fauna wet:

artikel 16 lid 3:
Het is een ieder verplicht te verhinderen dat een dier dat hem toebehoort of onder zijn toezicht staat, in het veld dieren opspoort, doodt, verwondt, vangt of bemachtigt.

Kortom iedere hond, windhond, podenco of andere jachthond mag loslopen in een losloop gebied zolang hij onderweg geen dieren vangt, bemachtigt, verwondt of doodt.
Als eigenaar ben je strafbaar op basis van artikel 16 lid 3 van de Flora-en Faunawet als je dat niet verhindert. Je kunt een boete krijgen en bij excessen wordt de hond in beslag genomen door Justitie. Heb je een hond die dieren aanvalt en eventueel verwondt dan is het een logische stap om deze hond aangelijnd te houden of onder bepaalde omstandigheden aan te lijnen om te kunnen voldoen aan artikel 16 lid 3 van de Flora-en Faunawet.

Rent jouw greyhound, podenco, galgo of whippet in het losloopgebied regelmatig achter een konijn aan die hij nimmer te pakken kan krijgen omdat het konijn veel sneller en wendbaarder is in het nauwe struikgewas dan hoef je je nergens zorgen om te maken.

Een aantal informatiebronnen spreekt nog steeds over de jachtwet. Deze is echter op 1 april 2002 vervangen door de Flora-en Faunawet. In tegenstelling tot wat menigeen beweert wordt nergens in de wet een hondenras genoemd als zijnde permanent aanlijnplichtig.

Met dank aan Marlou www.p-h-n-x.nl

 

hit counter